outplacement

DOBRE ROZSTANIE

Bywają okoliczności, kiedy dochodzi do rozstania pracownika z pracodawcą; może to dotyczyć 1 osoby lub grupy osób, działu, zespołu, dywizji. Niniejsze rozwiązanie outplacementu może zatem przybrać postać doradztwa indywidulanego lub obsługi zwolnienia grupowego jako konsekwencji procesu restrukturyzacji.

Usługa outplacementu polega na przeprowadzeniu pracownika przez proces rozstania z pracodawcą, poprzez konsultacje i doradztwo aż po przywrócenie na rynek pracy. Rozmowy rozpoczynamy od analizy i korekty CV, dalej budujemy profesjonalne profile w mediach zawodowych, oraz realizujemy mailing CV do wspólnie wybranych pracodawców.

Wsparcie takiego programu najczęściej jest elementem programu sponsorowanego przez pracodawcę, jako element benefitu i dobrego rozstania. Ideą programu jest zmniejszenie negatywnych skutków rozstania zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.