badanie rynku

ANALIZA RYNKU PRACY

Będąc uczestnikami lokalnego rynku pracy realizujemy usługę badania regionu pod kątem popytu lub podaży danej technologii lub siatki płac. Usługa niniejsza będzie atrakcyjna dla dynamicznie zmieniających się organizacji nowych technologii z stale rosnącym popytem na wykwalifikowaną kadrę oraz start-up’ów wchodzących na niniejszy rynek. Składnikami raportu będą wynagrodzenia w przedziałach – junior, mid, senior, team leader, struktura wynagrodzenia podstawowego oraz system benefitów a także liczebność danej technologii / kompetencji w określonym regionie.