Oferta

WSZECHSTRONNE DORADZTWO HR

Nasze usługi obejmują różne etapy procesu rekrutacyjnego – począwszy od znalezienia kandydata, prowadzenie pogłębionej analizy kandydatów w oparciu o narzędzia assessment center aż po badania rynkowe zlecone na potrzeby rekrutacji – siatki płac w danej technologii, podaż danej kompetencji w wybranych regionie itd. Bywają także w firmach okoliczności, kiedy pracodawca decyduje się rozstanie z pracownikiem, wtedy oferujemy objęcie pracownika programem outplacementowym polegającym na poszukiwaniu mu pracy.  Zakresy poszczególnych usług będą szerzej opisane w zakładkach produktowych. Zapraszamy do współpracy.