assessment center

BADANIE KOMPETENCJI KOSZYKIEM ZADAŃ

Assessment Center jest metodą wielowymiarową oceny kompetencji, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych asesorów.

Assessment center to proces, który pozwala na zebranie w wystandaryzowanych warunkach informacji o wiedzy, umiejętnościach i postawach jego uczestników. Na jej obiektywizm wpływają następujące czynniki: różnorodność kryteriów (oceniany jest cały zestaw kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań), różnorodność narzędzi (podczas sesji AC uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach), mnogość ocen (każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w kilku różnych zadaniach) oraz mnogość obserwatorów (każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych asesorów). Jest to najbardziej skuteczna metoda trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy.

Konsultanci KDR posiadają zarówno uprawnienia jak i doświadczenie w prowadzeniu ośrodków oceny. Doradzamy zastosowanie niniejszej metody jako ostatniego etapu rekrutacji, zwłaszcza dla stanowisk kierowniczych.