Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych – czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych – jest:

 

KDR Human Resources Consulting s.c.

ul. Malczewskiego 109/18

80-107 Gdańsk

 

 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a (zgoda osoby) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 

3. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

  • a. w odniesieniu do bieżącej rekrutacji – maksymalnie 12 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  • b. w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji – maksymalnie 2 lata od daty udzielenia zgody.
  • c. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody.

 

5. Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w procesie profilowania.

 

6. Posiada Pan/Pani prawo do:

  • a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

 

7. Wszelkie wyżej wymienione żądania i uprawnienia, a także pytania i wątpliwości związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować:

Jacek Młyński

tel. 661500467

jacek.mlynski@kdr-hr.pl

ul. Malczewskiego 109/18

80-107 Gdańsk